Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi
1. Partiler

1.1 Satıcı

souqnor.com – souqnor grup elektronik ticaret limited şirketi

1.2 Alıcı

Telefonla Pazarlama Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), aşağıdaki ürün 4077 sayılı Tüketici Koruma Yasası ile belirlenen fiyat ve satış bedelini ve Tarafların Haklarının ve Yükümlülüklerinin Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uzaklık sözleşmelerine sahiptir.

2. Servis Bilgisi:

Bu anlaşma ürüne tabi olup, satış maliyetleri, teslimat ve ödeme şekilleri, ürün bilgileri aşağıdaki gibidir

ürün

Fiyat (vergiler dahil)

3. Genel şartlar

3.1 souqnor.com’da listeyi açan satıcı, özellikleri ve fiyatları ile ilgili yukarıdaki şartları anladığını kabul eder.

3.2 Listeyi souqnor.com sitesinde açan satıcı, 06 Mart’ta ve 25866 sayılı tele-sözleşme düzenlemesinde fiili iptali kabul edemez, Madde-7 kullanılamaz ve 25866 sayılı tele-sözleşme düzenlemesinin “ve” fıkrasının farkındadır. 06 Mart’ta “Elektronik Çevrimiçi Hizmetler ve Derhal Tüketicilere Teslim Edilen Mallar ile İlgili Sözleşmelere İlişkin Sözleşmeler”, 7.

3.3 Taraflar 7 numaralı Tüketici Koruma Yasası’nı kabul edecek, beyan edecek ve sınırlayacak ve 7 numaralı Tüketici Koruma Yasası ile ilgili tüm düzenlemelere uyacaktır.

3.4 Bu Sözleşmenin tüm şartları, Satıcı ve Alıcı tarafından okundu ve kabul edildi Bu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

3.5 Taraflar, Sitenin teslimi için Satıcı’nın sorumluluk üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler; souqnor.com, Satıcı ile Alıcı arasındaki sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülük veya yükümlülükten sorumlu tutulamaz.

3.6 Alıcı ile Satıcı arasındaki bu Sözleşme, souqnor.com şart ve koşullarından doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar souqnor.com kurallarına, şartlar ve koşullarına uymak zorundadır.

4. İptal hakkı

Mesafeli sözleşmenin düzenlenişine dayanarak, derhal çevrimiçi hizmetler ve derhal tüketicilere verilen mallar için alıcı iptal etme hakkına sahip değildir. Alıcılar souqnor.com’da web sitesinin satın alınmasını, alan adını, İnternet projesini, İnternet uygulamasını ve diğer yazılım ürünlerini iptal etme hakkına sahip değildir.

Bir web sitesi, etki alanı, İnternet projesi, İnternet uygulaması veya diğer yazılım ürünleri için souqnor.com’u korumaya devam eden bir işlem varsa, ürün özelliklerinin uygulanmasında vb. Alıcılar satışı durdurabilir.

5. Uygulanabilir yasa ve yargı

Başvuruda, CISG’nin yorumlanması ve hükümleri çerçevesinde ortaya çıkan uzak özel yönetişimin yasal ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve mevzuatına uygulanır. Şartlar ve Koşullardan doğan her türlü ihtilaf, İstanbul mahkemelerinin ve kolluk kuvvetlerinin münhasır yargı yetkisine bırakılacaktır.

Bu anlaşma 15 Eylül 2019 Pazar günü kuruldu.

satıcı

souqnor.com – souqnor grup elektronik ticaret limited şirketi

alıcı